Türkiye Cumhuriyeti

Podgoritsa Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Karadağ'ın Kısa Tarihçesi, 22.08.2011

Fatih Sultan Mehmed zamanında Osmanlı hakimiyetine giren Karadağ, uzun bir süre bir nevi özerkliğe sahip olmuş ve 1878 yılında Osmanlı'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır.  Bağımsızlığını kazanmasının ardından Karadağ'ı ilk olarak Osmanlı Devleti tanımıştır.

Türkiye'de yaşayan Boşnakların önemli bir kısmı 1900'lu yılların başında Karadağ'dan gelmiştir. 1912'de I. Balkan Savaşı Karadağ'ın Osmanlı Devletine karşı savaş ilani ile başlamıştır.

Eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetini  oluşturan altı cumhuriyetten (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya ve Sırbistan Sosyalist Cumhuriyetleri) biri olan Karadağ, Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra 2006 yılına kadar Sırbistan ile Sırbistan-Karadağ adı altında esnek bir federasyon çatısında birarada kalmıştır. Karadağ, 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılan referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile bağımsız olma kararı almış ve 3 Haziran 2006'da referandumdan çıkan sonuca dayanarak Karadağ Parlamentosu tarafindan alınan kararla bağımsızlığını ilân etmistir.