Türkiye Cumhuriyeti

Podgoritsa Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Siyasi İlişkiler, 05.09.2011

Türkiye Karadağ’ı 12 Haziran 2006 tarihinde tanımış (7. ülke), 3 Temmuz tarihinde ise diplomatik ilişki kurulmuştur.
Karadağ’ı ilk tanıyan ülkeler arasında olan Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına verdiği önem çerçevesinde, bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunan Karadağ’ı dost bir ülke, ilişkilerimizi de mükemmel düzeyde görmektedir.
Türkiye, öncelikli dış politika hedefi Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme olan Karadağ’ın bu yöndeki çabalarına destek vermektedir. Karadağ da ülkemize yakınlık duymakta, bölgesel ve uluslararası platformlarda ülkemizle dayanışma sergilemektedir.
Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin diğer bir önemli unsuru da, Karadağ nüfusunun yüzde 19’unu oluşturan Boşnaklar, Karadağlı Müslümanlar ve Arnavutların varlığıdır. Ülkemiz, Karadağ’ın en önemli diyaspora ülkelerinden biri olup, çeşitli tarihlerde ülkemize göç eden akraba toplulukların mevcudiyeti ikili ilişkilerimiz için ayrı bir potansiyel ve teşvik unsurudur.
İki ülke arasında karşılıklı en üst düzey ziyaret ve temaslar yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
Siyasi ilişkilerde sağlanan ivmenin, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıması hedeflenmektedir.