Türkiye Cumhuriyeti

Podgoritsa Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye- Karadağ İkili Ticari ve Ekonomik İlişkileri, 22.08.2011

Türkiye-Karadağ ikili ekonomik ilişkileri oldukça düşük rakamlarda seyretmektedir. Karadağ’ın yaklaşık 650 binlik nüfusuyla küçük ve nispeten uzak bir pazar oluşturması sebebiyle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz bugüne kadar istenen düzeyde geliştirilememiştir. Ancak, özellikle bağımsızlıktan itibaren her iki ülkenin iş çevrelerinde diğerine karşı artan bir ilgi gözlemlenmekte ve Karadağ pazarında Türk mallarına rastlanmaktadır.

THY’nin 2010 yılı Temmuz ayında başlattığı İstanbul-Podgorica uçuşlarının ticari ilişkilerimize de önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İkili ticaretin ve yatırım ilişkilerinin artırılması için önemli bir platform olan ikili Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının (KEK) ilki 3 Aralık 2010 tarihinde yapılmıştır.

Halen ikili ekonomik ilişkilerde ülkemiz lehine önemli bir dış ticaret açığı mevcuttur. Ülkemizin Karadağ’a ihracatındaki başlıca beş ürün grubu sırasıyla, değişik sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar, giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli makine ve cihazlar, tekstil elyafı ve mamulleri ile demir ve çelik olarak sayılabilir. Karadağ’ın ülkemize yaptığı ihracatta ise ilk sırayı metal cevherleri almaktadır.

 

 İkili Ticaret Hacmi (1.000 USD)

 

YILLAR

İHRACATIMIZ

İTHALATIMIZ

DENGE

HACİM

2006

7.752

762

6.990

8.514

2007

19.861

157

19.704

20.018

2008

48.494

1.339

47.155

49.833

2009

26.483

5.845

20.638

32.328

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yasal çerçevesi hemen hemen tamamlanmış bulunmaktadır. Evvelce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti veya Sırbistan ve Karadağ ile akdedilmiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) ve Sosyal Güvenlik gibi anlaşmalar geçerliligini korumakta olup Bağımsız Karadağ ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması  ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

Karadağ ile ülkemiz arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) ve İş Konseyi gibi ikili ekonomik ve ticari işbirliği unsurları mevcuttur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadağ’ı ziyaretleri sırasında, 12 Aralık 2009 tarihinde Türkiye-Karadağ İş Forumu düzenlenmiştir. 130 işadamımız ile 190 Karadağlı işadamını biraraya getiren sözkonusu Forum’da, işadamlarımıza Karadağ’daki iş ve yatırım olanakları tanıtılmıştır. Sozkonusu İş Forumunun ikincisi 2010 Aralık ayında Podgorica'da gerçekleştirilmiştir.

Karadağ makamları çeşitli altyapı projelerine Türk yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Bursa merkezli ve Arnavutluk’ta da faaliyet gösteren Gintaş firması Karadağ’ın başkenti Podgorica’nın merkezi bir mahallinde modern bir pazaryeri ve buna bitişik büyük bir alışveriş merkezi ile otel inşa etmiştir. Karadağ’daki yatırımlarının toplam bedeli 50 milyon Avro olan Gintaş firması bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Son dönemde, büyük firmalarımızın Karadağ’a olan ilgilerinin arttığı gözlemlenmekte ve bu eğilim tarafımızdan da kuvvetle desteklenmektedir.